تاثیر مستقیم فحشای اینترنتی بر کاهش آمار ازدواج

استفاده هرچه بیشتر از اینترنت موجب کاهش آمار ازدواج بوده و موضوع فحشای اینترنتی به تنهایی تأثیر بسیار زیادی رو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات