علی جنتی: مرزهای استفاده از فضای مجازی شکسته است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مرزهای استفاده از فضای مجازی شکسته شده و به راحتی می توان اطلاعات را م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات