سخنگوی دولت: رییس جمهور در کابینه خود تغییراتی اعمال می کند

سخنگوی دولت گفت: طبیعی است که رییس جمهوری در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات