پست اینستاگرام الهام چرخنده درباره پشت صحنه یک فیلم! (+ویدئو)

همکاران آقا، در این فیلم وقتی بهشون میگم برادرم، براشون عجیب نیست و به مسخره نمیگن بعله خواهرم! در این مجموعه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات