دلیل برکناری مدیرعامل مخابرات و تحریم دولت مشخص شد

دلیل برکناری یکباره مدیرعامل مخابرات درحالی مطرح شد که نمایندگان دولت، مجمع صاحبان سهام مخابرات را تحریم کردند… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات