مجمع شرکت مخابرات بدون حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت برگزار شد

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که بدون حضور نمایندگان دولت و سهام عدالت برگزار شد،… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات