سود ۴۰ تومانی برای هر سهم مخابرات ایران در نظر گرفته شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات نرخ سود هر سهم سال ۹۳ را ۴۰ تومان در نظر گرفت. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات