۲۴ اردیبهشت: زادروز پیر ویکتور اوگر فیزیکدان سرشناس فرانسوی

پیر ویکتور اوگر

۱۱۶ سال پیش در چنین روزی پیر ویکتور اوگر فیزیکدان نامی فرانسوی دیده به جهان گشود. بیشترین شهرت این فیزیکدان بزرگ بخاطر کار روی فیزیک هسته‌ای، فیزیک اتم و تشعشعات کیهانی است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت