هواوی دعوتنامه‌ مربوط به مراسم ۱۲ خرداد را ارسال کرد

هواوی دعوتنامه‌ مربوط به مراسم 12 خرداد را ارسال کرد

هواوی دعوتنامه‌های مربوط به مراسمی را در شهر نیویورک که ۱۲ خرداد ماه برگزار خواهد شد، ارسال کرد. روی این دعوتنامه عبارت See what we are unlolcking next نگاشته شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت