دسترسی ۳۸ درصدی به اینترنت در کشور و عقب ماندگی از برنامه پنجم توسعه

دسترسی ۳۸ درصدی به اینترنت در کشور و عقب ماندگی از برنامه پنجم توسعه

شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر توسعه زیرساختهای فناوری از وجود عقب ماندگی این بخش با اهداف برنامه پنجم توسعه در فاصله کمتر از یک سال مانده به پایان این برنامه حکایت دارد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت