نتیجه پایش شاخص های ارتباطی کشور؛ ۳۸ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند

نتیجه پایش شاخص های ارتباطی کشور؛ ۳۸ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند

شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از منظر توسعه‌ی زیرساخت‌های فناوری از وجود عقب ماندگی این بخش با اهداف برنامه‌ی پنجم توسعه در فاصله کمتر از یک سال مانده به پایان این برنامه حکایت دارد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت