فیلترینگ سایت‌های فاقد مجوز توسط وزارت ارشاد قانونی است

هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری شکایت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خواسته ابطال تصمی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات