وزارت ارتباطات می تواند خریدار دانش فنی حوزه فاوا باشد

دکتر محامدپور در آستانه برگزاری پنجمین جشنواره فاوا، افزود: لازم است سهمی از نیاز دستگاه‌های دولتی محصولات فاوا به عنوان بزرگترین مشتری در کشور از تولید داخل باشد تا چرخه علم و فناوری، تولید و بازار شکل گرفته و تقویت شود .

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه فاوا، باید به صورت عملی، ظرفیت تحقیقات کاربردی را ایجاد کند، گفت: علاوه بر ایجاد ظرفیت تحقیقات کاربردی، توسعه و حمایت صنعت فاوا از سوی وزارت ارتباطات لازم به نظر می رسد.

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه صنعت فاوا، افزود: این زیرساختها به عنوان بستر گردش اطلاعات، برای تحقیق و توسعه از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی لازم و البته (در شرایط فعلی) کافی نیست.

محامدپور بر لزوم اتخاذ استراتژی مشخص جشنواره فاوا تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری جهت دار برای استمرار این جشنواره لازم است و نباید پس از پایان جشنواره، دستاوردهای آن به فراموشی سپرده شود.

عضو هیات مدیره زیرساخت بر هدف گذاری صحیح در برگزاری جشنواره فاوا تأکید کرد و افزود: توجه به شناسایی ممتازان صنعت فاوا پس از ارائه یک روش ضابطه مند در بخش تحقیقات، تولید دانش فنی، رونق صنعت و تولید محصولات ضروری است که باید در پی آن حمایت عملی از محصولات بومی ایجاد شود.

محامدپور با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهره برداری از آن در بخش فرهنگی، باید ضابطه مند باشد گفت: مهم‌تر از توسعه کمی زیرساختهای ارتباطی، کیفی بودن آن است و محتوایی که در بستر این زیرساخت‌ها قرار می گیرد.

جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) قرار است دوشنبه هفته آینده در تهران برگزار شود.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا