پهپاد LILY کاربر را تعقیب کرده و از وی فیلم و عکس ثبت می‌ گیرد

پهپاد لیلی

محبوبیت استفاده از پهپادها روز به روز افزایش پیدا می‌کند و اضافه شدن دوربین یا اکشن کم روی این ابزار‌ها جذابیت استفاده از آن را افزایش می‌دهد، اما یکی از چالش‌های موجود برای استفاده از این پهپادها تسلط کامل برای هدایت این ابزار‌های جذاب است. در این بین شماری از کمپا‌نی‌ها درصدد خودکار کردن فرآیند هدایت پهپاد هستند. Lily یکی از این ابزارها به شمار می‌رود و قادر است کاربر را تعقیب کرده و از وی عکس و فیلم بگیرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت