پیوست فرهنگی اپراتورهای موبایل تدوین شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: تصویب این پروژه به استناد ماده ۲ قانون برنامه پنج ساله ج.ا.ا. که وجود پیوست فرهنگی را برای طرح های مهم الزامی دانسته، صورت گرفته است.

هدف از انجام این پروژه، تهیه پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن به منظور استفاده از فرصت­‌های فناوری جدید و به حداقل رساندن تهدیدها و آسیب های ناشی از این فناوری در عرصه فرهنگ کشور است.

فناوری باند پهن به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع در قرن بیست و یکم شناخته می شود. این فناوری، یک فناوری همه منظوره (GPT) بوده و در تمامی عرصه های قابل تصور حوزه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ حضور می­‌یابد. تهیه پیوست فرهنگی برای این فناوری در راستای توسعه و تعالی فرهنگ کشور، استفاده از فرصت ها و امکانات ناشی از این فناوری و کاهش تهدیدات و مخاطرات ناشی از آن برای فرهنگ این سرزمین است.

مطالعات این پروژه از شهریور ۹۲ در پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی (گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات) آغاز و در ادامه با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان کارفرمای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) تصویب شد و از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ الی ۳۰/۸/۱۳۹۳ به انجام رسید.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا