اتصال دستگاه های اجرایی کشور به شبکه ملی اطلاعات

مهندس انصاری معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در گفت و گو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۱۷ جلسه با حدود ۶۷ دستگاه اجرایی در زمینه اتصال به شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: با توجه به این که وزارت ارتباطات مکلف است با استفاده از توان بخش دولتی و غیر دولتی امکان اتصال ۱۰۰ درصد دستگاه های کشور را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کند و دستگاه های اجرایی هم طبق برنامه پنجم توسعه، موظف به اتصال، اشتراک گذاری اطلاعات، تبادل و تعامل در حوزه دولت الکترونیکی هستند، سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیر این موضوع است.

وی با تاکید بر این که وزارت ارتباطات در این زمینه به تکلیف خود عمل کرده است، خاطر نشان کرد: تا کنون با پیگیری سازمان اکثر دستگاه هایی که امکان ارایه خدمات و تعامل الکترونیکی را دارند متصل شدند و خدمات الکترونیکی خود را از طریق شبکه بین خود و ادارات وابسته انجام می دهند و وزارت از این حیث به تکلیف خود عمل کرده است.

مهندس انصاری ادامه داد: با توجه به سند اجرایی دولت الکترونیکی و ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات بین دستگاه ها فاز مقدماتی و اشتراک گذاری اطلاعات در تهران شروع شده و در بعضی استانها نظیر قم هم در حال پیگیری است.

مهندس انصاری با اشاره به دستگاه هایی که نیازی برای اتصال به شبکه احساس نمی کنند، گفت: با این وجود هرگونه تقاضایی از طریق اپراتورها منعکس شود، آمادگی اتصال به شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.

وی با بیان این که در گذشته پیگیر اتصال دستگاه ها به شبکه بودیم، افزود: تقریباً تمام دستگاه هایی که نیاز به شبکه دارند، در عرضه خدمات الکترونیکی و ارتباطG2G بین خود و مجموعه های دیگر و ادارات وابسته به شبکه متصل شده اند، اما، در حال حاضر کیفی کردن خدمات و اجرای مستندات دولت الکترونیکی مد نظر سازمان است.

مهندس انصاری با بیان این که ارتباط دستگاه ها از طریق نقطه به نقطه نه تنها تعامل پذیر نیست، بلکه توسعه پذیر و مدیریت پذیر هم نمی باشد، گفت: از این رو، باید ارتباط از طریق سوئیچ های تعاملی که وزارت ارتباطات ایجاد کرده و مطابق دستور عمل ها و اسناد دولت الکترونیکی که سال گذشته در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب رسید، برقرار شود.

وی با بیان مزایای این روش گفت: با این روش، ارتباطات مطابق نظام مشخص صورت گرفته و در نتیجه هر چقدر اتصال افزایش یابد، امکان توسعه و مدیریت ارتباطات بعدی وجود دارد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا