شرط و شروط عجیب برای پیدا کردن هم‌خانه در سایت‌ها

در شهر بزرگ تهران، افراد زیادی وجود دارند که بنا بر شرایطی، تنها زندگی می‌کنند و برخی از آنها برای فرار از تنه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات