چرا نمایندگان مجلس، شورای عالی فناوری اطلاعات را منحل کردند؟

موضوع انحلال شورای فناوری اطلاعات که بارها از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی در سه سال اخیر مطرح شده بود در ن… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات