دیگر شورایی به نام "فناوری ارتباطات" نداریم/ شورای فناوری اطلاعات منحل شد نه ادغام

نماینده مردم مشهد با تاکید بر اینکه شورای فناوری ارتباطات با شورای عالی فضای مجازی ادغام نشده است، عنوان کرد:… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات