با کسب مدال فیلدز؛ مریم میرزاخانی نخستین ریاضیدان زن جهان شد

مریم میرزاخانی

برنده مدال فیلدز ۲۰۱۰، کسب مدال فیلدز توسط مریم میرزاخانی به عنوان نخستین ریاضیدان زن جهان را مایه افتخار جامعه ریاضی جهان خواند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت