انصاری از پیگیری اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد

مهندس انصاری با اشاره به اتصال برخی دستگاه ها به مرکز تبادل و اشتراک گذاری اطلاعات گفت: سازمان فناوری اطلاعات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات