پنجمین جشنواره فاوا فرصتی برای ترویج سواد دیجیتالی است

رییس کارگروه اطلاع رسانی و رسانه های نوین جشنواره فاوا، گفت: جشنواره فاوا فرصتی برای ترویج سواد دیجیتالی است و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات