کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی، همچنین بررسی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات