کاهش نیافتن هزینه دیتا به بهانه جبران درآمد پیامک های حذف شده

کاهش نیافتن هزینه دیتا به بهانه جبران درآمد پیامک های حذف شده

به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، تعرفه دیتای موبایل باید با نرخ پیامک‌ها و تماس‌های حذف شده در نتیجه‌ی استفاده کاربران از سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی موبایلی همتراز شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت