صحت سنسور ضربان سنج اپل واچ با نمونه‌ های پزشکی برابری می‌ کند

صحت سنسور ضربان سنج اپل واچ با نمونه‌ های پزشکی برابری می‌ کند

یکی از قابلیت‌های اپل واچ، امکان ثبت ضربان قلب کاربر با استفاده از سنسوری است که در زیر ساعت قرار گرفته است. شاید در ابتدا به نظر برسد که ساعت‌های‌هوشمند نمی‌توانند در ارائه‌ی اطلاعات چندان دقیق باشند، اما ضربان سنج اپل واچ کارکردی به دقت دستگاه‌های ضربان سنج پزشکی دارد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت