حل معمای چگونگی تشخیص چهره توسط مغز به رهبری دانشمند ایرانی

حل معمای چگونگی تشخیص چهره توسط مغز به رهبری دانشمند ایرانی

دانشمند ایرانی مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) و همکارانش با استفاده از روشی که نورون‌ها را با کمک نور کنترل می‌کند، توانسته‌اند معمای چگونگی تشخیص چهره توسط انسان‌ها را حل کنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت