«توانا» کلید خورد: تامین شبکه زیرساخت ارتباطی کشور با تجهیزات داخلی

«توانا» کلید خورد: تامین شبکه زیرساخت ارتباطی کشور با تجهیزات داخلی

شبکه زیرساخت ارتباطی کشور مبتنی بر تجهیزات داخلی با عنوان پروژه «توانا» با هدف تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تولید محصولات و خدمات راهبردی دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کلید خورد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت