بررسی با اولویت طرح ادغام شورای فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

نمایندگان مجلس با بررسی با اولویت طرح ادغام شورای فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی موافقت کردند که بر ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات