کمیسیون صنایع مجلس با تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات مخالفت کردند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از مخالف اعضای این کمیسیون با طرح تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات