۷ کاری که افراد دارای اعتماد به نفس، انجام نمی‌دهند

آیا احساس اعتماد به نفس می کنید؟ لطفا شتابزده و براساس اطلاعاتی که گمان می کنید درباره خودتان می دانید به سؤال… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات