سیستم آبیاری هوشمند می‌ شود؛ حذف نیروی انسانی و کنترل با اینترنت

سیستم آبیاری هوشمند می‌ شود؛ حذف نیروی انسانی و کنترل با اینترنت

محققان ایرانی در یک شرکت دانش بنیان موفق شدند سیستمی طراحی و تولید کنند که قادر است به صورت هوشمند و با استفاده از سنسور قارچی، زمین‌های کشاورزی را آبیاری کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت