اولین بار در ایران از پرینتر سه بعدی در جراحی فک و صورت استفاده شد

پرینتر سه بعدی فک و صورت

 یک تیم جراحی در دانشگاه شهید صدوقی یزد برای اولین بار در ایران از فناوری پرینتر سه بعدی ایرانی برای بهبود روش جراحی فک و صورت استفاده کرد که منجر به کاهش قابل توجه زمان بیهوشی بیمار و کاهش هزینه‌های عمل شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت