وقتی تصاویر، دنیایی متفاوت را به نمایش می‌گذارند

وقتی تصاویر دنیایی متفاوت و بیگانه را به نمایش می‌گذارند

دنیای ما غرق شگفتی است. زیبایی‌های آن نفس‌گیر و مناظرش بدیع و مسحور کننده است. مهم نیست چه بی‌رحمانه چهره‌ی سبز و شادابش را  لکه‌دار کردیم، هنوز هم این قدرت را دارد که بیننده را غرق حیرت و مبهوت، برجای بگذارد. با هم به تماشای گوشه‌ای از زیبایی‌های پنهان و آشکار آن می‌نشینیم، مناظری که شما را به دنیایی متفاوت می‌برند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت