دوره سه ساله اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به پایان رسید

بیش از دو ماه از اتمام زمان حکم سه ساله فعالیت اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات