نصب دکل‌های BTS در کنار پست‌های فشار قوی خطری ندارد!

سخنگوی شرکت برق منطقه ای تهران، می‌گوید: نصب دکل‌های BTS در کنار پست‌های فشار قوی برق تهران هیچ خطری ندارد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات