دنیا از دریچه‌ دوربین ویلیام پَتینو

دنیا از دریچه‌ی دوربین ویلیام پتینو

عکاسی، هنر پر طرفداری است. صرف‌نظر از سوژه‌ای که برای کار خود انتخاب می‌کنید، این هنر همچون دروازه‌ای شما را به جهانی دیگر می‌برد. جایی که ذوق و سلیقه و زاویه‌ی نگاه شما، همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع با کمک عکاسی می‌توان آرزوها، باورها و خلاصه آن چه را در دل دارید، به زبان آورده و به دیگران نیز نشان دهید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت