هفت طعم تجربه‌ی نزدیک به مرگ

تجربه‌ی ذهنی از مرگ بسیار گسترده‌تر است از آنچه در گذشته فرض شده بود – دکتر سام پرنیا

با هر سن و مقام و یا در هر جا که باشیم روزی با مرگ روبرو خواهیم شد، اما این رویارویی چگونه خواهد بود؟ آیا به سمت نوری در انتهای تونل پیش خواهیم رفت یا آخرین احساسمان را به نحو دیگری تجربه خواهیم کرد؛ تحقیقات برای پرده برداشتن از این راز ادامه دارد، همراه زومیت باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت