روسیه و چین توافقنامه‌ی امنیت سایبری جدیدی را به امضا رساندند

توافق امنیت سایبری چین و روسیه

روسیه و چین در قدمی دیگر که در راستای منافع مشترک این دو کشور است، توافقی را در حوزه‌ی امنیت سایبری به امضا رساندند. در توافق جدید این دو کشور متعهد شدند تا حملات سایبری را بر علیه هم پیاده نکنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت