زومجی: نگاهی به فصل سوم سریال House of Cards

House of Cards

House of Cards (خانه‌ی پوشالی) یکی از سریال‌های پرطرفدار و جالب آمریکایی است که که طرفداران خاص خود را دارد. زومجی طبق معمول همیشه در بخش سینما و تلویزیون خود نگاهی مفصل به فصل سوم خانه‌ی پوشالی انداخته تا ببیند سرانجام این فصل توانسته انتظارات طرفداران را برآورده کند یا خیر.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت