تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران/ مدیرعامل مخابرات قم جایگزین ابراهیمی شد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم به عنوان سرپرست شرکت مخابرات ایران منصوب شد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات