آغاز تعاملات سازمان نصر با انجمن های اقتصادی ایران، خاورمیانه و ترکیه

رئیس و مدیران سازمان نصر تهران در دیدار با رئیس و نمایندگان انجمن های اقتصادی ایران، خاورمیانه و ترکیه بر لزوم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات