ادعای آلوده بودن ریش به اندازه‌ مدفوع ریشه‌ علمی ندارد

ادعای آلوده بودن ریش به اندازه‌ مدفوع ریشه‌ علمی ندارد

بلند کردن ریش در سال‌های اخیر در میان جوانان همه‌گیر شده و این روزها می‌توان بسیاری از افراد را در خیابان دید که محاسن بلندی دارند. اما به تازگی خبری منتشر شده که حکایت از آلوده بودن ریش به اندازه‌ی مدفوع انسان دارد، حال گزارشی منتشر شده که پایه‌ و اساس علمی بودن چنین ادعایی را زیر سوال می‌برد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت