ویترین سیبچه

ویترین سیبچه

محدودیت ها اغلب دلیلی می‌شوند تا راه کارهایی بکر به ذهن خطور کند. راه کاری نو و اساسی به نام ویترین که سرویسی است وابسته به تنها بازار ایرانی iOS یا همان سیبچه که برای عموم طرفداران آی او اس در ایران شناخته شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت