۱۹ اردیبهشت؛ زادروز گاسپار مونژ ریاضیدان سرشناس فرانسوی

گاسپار مونژ

۳۹ سال پیش در چنین روزی گاسپار مونژ ریاضیدان برجسته‌ی فرانسوی دیده به جهان گشود. شهرت وی بخاطر اختراع و پایه گذاری هندسه تشریحی است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت