هشدار نسبت به افزایش تبلت‌های تقلبی و غیراستاندارد در بازار

رییس اتحادیه فناوران رایانه نسبت به افزایش تبلت‌های تقلبی و غیراستاندارد در بازار هشدار داد و گفت: ۹۰ درصد تبل… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات