امشب بهترین زمان برای مشاهده سیاره تیر در آسمان ایران است

امشب بهترین زمان برای مشاهده سیاره تیر در آسمان ایران است

امشب بهترین زمان مشاهده دو سیاره‌ی مهمِ منظومه خورشیدی «سیاره تیر» و البته خواهر زمین «سیاره ناهید» از ایران است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت