ورزش های الکترونیک به تجارت ۶۱۲ میلیون دلاری تبدیل شده است

ورزش های الکترونیک به تجارت ۶۱۲ میلیون دلاری تبدیل شده است

برخی از بازی‌های ویدیویی بسیار حرفه‌ای طراحی می‌شوند و مسابقات بزرگی نیز برای رقابت در آن‌ها برگزار شده و حتی در برخی از کشورها به این بازی‌ها، عنوان ورزش‌های الکترونیک داده شده است. حال گزارش شده که ورزش‌های الکترونیک به تجارتی ۶۱۲ میلیون دلاری تبدیل شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت