احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد/ معتمدی: پیگیری پرونده‌ای پس از ۱۸ سال، بیشتر جنبه سیاسی دارد

در حالی که برخی رسانه‌ها خبر دادند که از سوی دیوان محاسبات کل کشور، دکتر سید احمد معتمدی به انفصال از خدمت و ج… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات