دیدار واعظی با اساتید پژوهشگاه فضایی، دانشکده مخابرات و پژوهشگاه ICT

همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، دکتر واعظی با اساتید پژوهشگاه فضایی، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه ارتب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات