نتایج بررسی DNA جمجمه‌ های یافت شده در پرو نشان از منشاء غیر انسانی دارد

نتایج بررسی DNA جمجمه‌ های یافت شده در پرو نشان از منشاء غیر انسانی دارد

پیشتر جمجه‌های تغییر فرم یافته‌‌ای کشف شد که نشان از سنت عجیب آن زمان و پروسه‌ی دردناک تغییر شکل جمجمه‌ی کودکان داشت، اما انتشار نتایج بررسی DNA روی جمجمه‌های معروف به پاراکاس در پرو از منشاء غیر انسانی صاحبان آن خبر می‌دهد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت